Podunajský kvíz: Otestujte sa z histórie

Autor:

V sérii podunajských kvízov pokračujeme dejinami. Otestujte svoje vedomosti z histórie a vyhrajte darčekový balíček plný domácich produktov z Podunajska (súťaží sa na Facebooku). Tak ako pri prvom podunajskom kvíze z geografie, aj tu platí zákaz používania akýchkoľvek pomôcok – internetov, ujov gúglov a priateľov na telefóne.

1. Aké zviera je zobrazené v erbe mesta Štúrovo?

SPRÁVNE NESPRÁVNE

Pôvodné osídlenie na území dnešného Štúrova sa volalo Kakath z maďarského slova kakas = kohút. Letohrádok Kakathvár založil ešte v 10. storočí potomok náčelníka maďarských kmeňov, Árpáda. Hrad obsadili v 16. storočí Turci a pomenovali ho Dsigerdelen Parkan, čo v preklade znamená niečo ako „pevnosť zarývajúca sa do pečene nepriateľa.“ Z toho sa potom udomácnil názov Parkan, po maďarsky Párkány. Párkány však znamená v preklade rímsa, takže mnohí sa prikláňajú skôr k maďarskému pôvodu názvu. Mesto bolo v roku 1948 premenované na Štúrovo. Hoci názov mesta sa v priebehu dejín menil, erb naďalej poukazuje na prapôvodný názov, a teda zobrazuje kohúta.

2. V podunajskej obci Žitava sa nachádza pamätník uzavretia „žitavského mieru“ z roku 1606 medzi nemeckým cisárom a uhorským kráľom, Rudolfom I. a tureckým sultánom, Ahmedom I. Ktoré sedmohradské knieža sprostredkovalo tento známy mier?

SPRÁVNE NESPRÁVNE

Žitavský mier bola mierová zmluva uzavretá 11. novembra 1606 medzi Osmanskou ríšou a Habsburskou monarchiou. Mier sa nazýva podľa rieky Žitava, pri ktorej ústí bola zmluva podpísaná.. Žitavský mier ukončil pätnásťročnú vojnu s Turkami a zároveň aj protihabsburské povstanie Štefana Bočkaja, ktorý tento mier sprostredkoval. Na obrázku pamätník v obci Žitava.

3. V minulosti bola najcharakteristickejším typom dunajských lodí tzv. basová loď. Ktoré z uvedených tvrdení o basovej lodi nie je pravdivé?

SPRÁVNE NESPRÁVNE

Drevené basové lode (viď obrázok) s ozdobou pripomínajúcou krk kontrabasu boli vyrábané z dubového dreva. Používali ich najmä na prepravu obilia, ich dĺžka dosahovala 70-80 metrov. Pokiaľ ide o druhý typ dunajského plavidla – napoly plť, napoly loď – ten sa nazýval ulmská škatuľa.

4. Poznáme 3 typy povodní na Dunaji. Sú nimi ľadová povodeň vzniknutá z nahromadenia ľadu, jarná povodeň vzniknutá z topiaceho sa snehu a povodeň vzniknutá z veľkých jarných alebo letných dažďov. V súčasnosti sa vyskytujú posledné dva typy. V ktorom roku bola u nás naposledy tzv. ľadová povodeň?

SPRÁVNE NESPRÁVNE

Posledná ľadová povodeň bola v r. 1956. Jednou z najväčších povodní v 20. storočí a vôbec v histórii Podunajska však bola povodeň v r. 1965, keď na viacerých miestach došlo k prietrži hrádze (Číčov, Patince) a následky boli fatálne.

5. Na väčšine dunajských mostov do konca prvého desaťročia 20. storočia bolo treba platiť mýto za prejazd. Pri platbe mýta sa používali:

SPRÁVNE NESPRÁVNE

Mostné mince sa vydávali ako potvrdenie za zaplatenie mostného mýta za jednorazový prejazd. Cestujúci si zakúpili mostné mince, ktoré na druhej strane odovzdali. Na obrázku ako príklad mostná minca z roku 1866 z budapeštianskeho reťazového mosta (Lánchíd).

6. Rimania vybudovali pozdĺž Dunaja rozsiahly hraničný pevnostný systém Limes Romanus. Tvorili ho viaceré vojenské tábory (tzv. kastely). Rímsky vojenský tábor pri dnešnej obci Iža sa nazýva:

SPRÁVNE NESPRÁVNE

Rímsky vojenský tábor Kelemantia sa nachádza 7 km východne od Komárna pri obci Iža. Vznikol počas vlády cisára Marca Aurélia. Tábor bol súčasťou známeho obranného hraničného systému Limes Romanus, ktorý však v roku 179 padol po nájazde germánskych kmeňov. Vojenský tábor Gerulata stál na území dnešných Rusoviec a Carnuntum leží v dnešnom Dolnom Rakúsku neďaleko Bratislavy.

7. Vinohradníctvo má v tejto obci 400 ročnú tradíciu. Dokonca aj v erbe obce sú zobrazené okrem iného strapce hrozna. O ktorú podunajskú obec ide?

SPRÁVNE NESPRÁVNE

8. Jednou z dominánt mesta Komárno je bezpochyby Pevnosť stojaca na sútoku Dunaja a Váhu. Ktoré z uvedených tvrdení o komárňanskej pevnosti nie je pravdivé?

SPRÁVNE NESPRÁVNE

Pýchou komárňanskej pevnosti je práve fakt, že nikdy sa ju nepodarilo dobyť žiadnemu vojsku. Odolala tureckým nájazdom, Napoleonovým vojskám aj rakúskej armáde počas revolučných rokov 1848/1849. Veliteľom komárňanskej pevnosti bol v rokoch 1848/1849 generál Klapka. Napokon až po zvrhnutí revolúcie odovzdal pevnosť rakúskej armáde, avšak za podmienky, že celá posádka môže v bezpečí a bez ujmy odísť. Na jeho počesť stojí od roku 1896 na hlavnom námestí mesta socha generála Klapku a každý deň štyrikrát vychádza z okna požiarnej veže radnice husár za sprievodu melódie známeho Klapkovho pochodu.

9. Ktorá z týchto významných historických osobností sa nenarodila v Komárne?

SPRÁVNE NESPRÁVNE

H. Selye bol rakúsko-maďarského pôvodu. Narodil sa vo Viedni, ale základnú a strednú školu navštevoval v Komárne, kam bol preložený jeho otec – vojenský lekár. Hans Selye vyštudoval medicínu v Prahe, neskôr sa usadil v Kanade. Preslávil sa štúdiou o vplyve stresu na telo (teória stresu). V Komárne má dnes bustu a je po ňom pomenovaná univerzita, ako aj gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským.

10. Ustupujúce nemecké vojská na Vianoce 26. decembra 1944 zdemolovali tri oblúky mosta. Od roku 1969 začala medzi dvomi brehmi pravidelne premávať kompa na prevoz tovaru aj osôb. V roku 2001 most obnovili a po trojdňovom slávnostnom odovzdávaní opäť sprejazdnili. O ktorý dunajský most ide?

SPRÁVNE NESPRÁVNE

Podunajský kvíz: Otestujte sa z histórie

Tento článok vznikol v spolupráci s OOCR Podunajsko (Dunamente TDM). Projekt a jeho aktivity sú realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Viac informácií o regióne Podunajsko nájdete na stránke visitdanube.eu.

Hľadáte šikovné cestovateľské pomôcky? Stiahnite si ZADARMO môj e-book s názvom 22 super produktov na cestovanie a nechajte sa inšpirovať mojimi tipmi na produkty, ktoré mi cestovanie výrazne uľahčujú a spríjemňujú.

9

Zatiaľ žiadne komentáre.

Máte otázku alebo komentár?

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *