Napíšte mi

Všetky polia sú povinné

Vaše meno:

Váš email:

Vaša správa:Prosím označte toto políčko, čím vyjadríte súhlas s uložením a spracovaním vašich údajov.

Fakturačné údaje

Marhulka s. r. o.
Smrečinová ul. 540/8
945 04 Komárno
Slovenská republika

E-mail: info@martarajkova.com

IČO: 52 923 657
DIČ: 2121188740
IČ DPH: SK2121188740

Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 50665/N

Číslo účtu: SK54 0900 0000 0051 6916 5794
SWIFT/BIC: GIBASKBX

Nie som platcom DPH, ale môžem dodávať/prijímať služby do/z iného členského štátu EÚ.